Advokat Jakob Lindgren

”Juris kandidatexamen vid Uppsala universitet 2007. Notariemeritering 2007-2009. Arbete på humanjuridisk advokatbyrå som biträdande jurist 2009-2012. Medlem i Sveriges advokatsamfund sedan 2012 med inriktning på brottmål.”

jakob@jakoblindgren.se
070-241 13 13

Biträdande jurist Elias Edenståhl

”Jurist kandidatexamen vid Uppsala universitet 2021. Biträdande jurist vid Advokatfirman Jakob Lindgren 2021.”

elias@jakoblindgren.se
070-650 00 69